Typy rodičov

Každý rodič chce pre svoje dieťa to najlepšie a snaží sa byť tým najlepším rodičom. Nie vždy to však vyjde, pretože aj rodičia robia chyby – viac v článku.

Odborníci však vyčlenili 4 základné typy rodičov. Chcete vedieť ku ktorým patríte? Pozrite si tieto znaky a zistíte.

miminko

Autoritatívny rodičia

Sú to rodičia, ktorí sú prísni, autoritatívny. Vyžadujú od dieťaťa stále niečo ďalšie, dieťa musí poslúchnuť na slovo. Ak nie, tak je dieťa potrestané. Takýto rodičia väčšinou nedbajú na potreby dieťaťa a myslia si, že to čo chcú preňho oni je to najlepšie. Chcú mať kontrolu nad dieťaťom. Dieťa s takýmito rodičmi bude mať ako následok tejto výchovy problémy v spoločenskom živote, nebude schopné kompromisov, bude hanblivé, neurotické.

kreslení

Liberálny rodičia

Títo rodičia sa na výchove moc nezúčastňujú. Voči dieťaťu sú ľahostajný a takpovediac ho nechajú robiť si čo chce. Dieťa sa síce rýchlo naučí byť samostatné, ale nikdy sa nenaučí pravidlám. Bude v budúcnosti vzpurné, agresívne a bude robiť všetko pre to, aby si vyžiadalo pozornosť.

Ochranársky rodičia

Dieťa s takýmito rodičmi to má naozaj ťažké. Robia síce všetko v najlepšom záujme dieťaťa, ale tak sa oňho boja že dieťa nikdy nič nevyskúša a nemá šancu sa poučiť z vlastných chýb. K dieťaťu sú dobromyseľný a zhovievavý, ale privlastňujú si ho a príliš ho ochraňujú. Dieťa pochádzajúce z takejto výchovy je neisté, hanblivé, závislé na rodičoch, nesamostatné a emočne labilné. Taktiež je egocentrické a nemá žiadnu tvorivosť.

rodina

Demokratický rodičia

Je to ideálny vzťah medzi rodičom a dieťaťom, v ktorom sa berie ohľad aj na potreby dieťaťa a aj na potreby rodiča. Dieťa má miernu slobodu, ale aj pevne stanovené pravidlá. Takýto rodičia dávajú dieťaťu podiel na rozhodovaní o veciach v rodine, podporujú ho, aj potrestajú – ale vždy mu to zdôvodnia. Jednoducho povedané – zlatá stredná cesta. Dieťa je aktívne, nezávislé, tvorivé, má zdravé sebavedomie, je asertívne. Dobre funguje v spoločnosti, prevláda uňho otvorenosť a cieľavedomosť.