Postupnosť likvidačného procesu

Nech už vás k uskutočneniu rozhodnutia o likvidácií dovedie akýkoľvek dôvod, mali by ste vedieť, že ide o pomerne náročný a dlhý proces. Pravdepodobne by ste sa do neho radšej nemali púšťať bezhlavo a samostatne, pokiaľ nemáte s likvidačným procesom dostatok predchádzajúcich skúseností. Obrátiť by ste sa mali radšej na právnikov alebo firmy, ktoré sa zaoberajú práve pomocnými službami pri likvidácií. O tom, že ide o naozaj zložitý proces, počas ktorého sa môžete stretnúť s množstvom komplikácií vás možno presvedčí prehľad všetkých krokov, potrebných k vykonaniu likvidácie.

zrušená spoločnosť

Prvým a základným krokom, ktorý začína celý likvidačný proces je uskutočnenie rozhodnutia o likvidácií spoločnosti https://ezmluva.sk/likvidacia-spolocnosti. Rozhodnutie o likvidácií sa uskutočňuje na stretnutí Valného zhromaždenia, na ktorom sa zároveň aj určí, kto bude likvidátorom. Druhým dôležitým krokom je podanie návrhu o vstupe spoločnosti do likvidácie, v rámci ktorého sa zapíšu zmeny v Obchodnom registri. Týmto krokom sa zároveň oficiálne začína vstup spoločnosti do likvidácie a je potrebné o tom informovať aj ďalšie inštitúcie, ako je Sociálna a zdravotná poisťovňa, Daňový úrad či veriteľov a iné zainteresované subjekty.

likvidačné dokumenty

Tretím krokom, ktorý by mal nasledovať súčasne so zapísaním zmien do Obchodného registra je vyhlásenie výzvy v Obchodnom vestníku, aby si všetky zainteresované subjekty prihlásili pohľadávky, čo majú voči spoločnosti. Z prihlásených pohľadávok sa potom vyrobí zoznam, ktorý sa uloží do zbierky listín. Okrem zoznamu pohľadávok by mala spoločnosť urobiť aj zoznam všetkého svojho majetku. Spoločnosť by mala následne vyriešiť všetky pohľadávky, ktoré sa nachádzajú v zapísanom zozname. Štvrtý likvidačný krok sa týka účtovníctva, pričom ide o to, že likvidátor je povinný zostaviť účtovnú závierku a taktiež aj prerozdeliť likvidačný zostatok. Dokumentácia ohľadom účtovnej závierky, likvidačného zostatku sa aj spolu so záverečnom správou, ktorá hovorí o priebehu likvidácie uverejní rovnako do Obchodného vestníka. Po tom, čo budú tieto dokumenty odsúhlasené opätovným zvolaním Valného zhromaždenia sa môže prejsť k poslednému kroku. Piatym záverečným krokom je odoslanie návrhu na vymazanie spoločnosti z Obchodného registra, po ktorom spoločnosť prestáva existovať.