Celoživotné vzdelávanie a jeho vzdelávacie ciele


Celoživotné vzdelávaniepatri medzi moderné a preferované prístupy v oblasti vzdelávania. Môže byť formálne a neformálne, to znamená, či je to záujem organizácie alebo záujem jednotlivca. Pri organizácii je dnes bežné, že každá má záujem napredovať a rozvíjať sa a na to potrebuje kvalifikovaných pracovníkov, ktorí sa dokážu vhodným spôsobom prispôsobovať rôznym inovatívnym a modernizačným trendom.
dobrý nápad na dlani
Manažment s takýmto nastavením má obyčajne zorganizovaný istý plán ďalšieho vzdelávania, ktorý je predkladaný a ponúkaný perspektívnym a šikovným pracovníkom, ktorí majú chuť a odhodlanie napredovať ďalej. Takisto sú mnohí jednotlivci, ktorí, bez ohľadu na súčasné zamestnanie, majú záujem vzdelávať sa nielen po odbornej, ale aj po všeobecnej stránke.

V súvislosti s celoživotným vzdelávaním môže mať organizácia alebo jednotlivec určené konkrétne vzdelávacie ciele, ktoré chce v tom procese dosiahnuť. Pod vzdelávacími cieľmi rozumieme očakávané výsledky a výkony, ku ktorým má konkrétne vzdelávanie viesť. Preto je dôležitá predovšetkým efektivita samotného vzdelávania, aby nebolo vykonávané len formálne, ale aby naozaj sledovalo praktické ciele, keďže hlavným zámerom nie je len získanie väčšieho objemu poznatkov, ale ich využitie v každodennom pracovnom procese.
vzdělávání na čerstvém vzduchu
Iná situácia je pri individuálnom celoživotnom vzdelávaní, keď jednotlivec sleduje svoje súkromné ciele, ktoré chce touto činnosťou dosiahnuť.

Pri celoživotnom vzdelávaní preto môžeme sledovať nasledovné ciele:
Ø  Získané poznatky majú slúžiť na lepšie rozhodovanie sa.
Ø  Vedomosti majú rozšíriť celkový obzor a kontext v danej oblasti.
Ø  Aplikácia poznatkov do každodennej praxe.
Ø  Schopnosť využiť vedomosti na inovatívne riešenia.
Ø  Vedieť pomôcť svojimi znalosťami ostatným spolupracovníkom.
Ø  Schopnosť celkovej analýzy a syntézy jednotlivých konkrétnych pracovných situácií.