Bezhotovostná platba a jej výhody

Bezhotovostná platba je v dnešnej dobe výrazne preferovaný spôsobom platby a viacerí odborníci v oblasti finančníctva majú víziu, že časom hotovostný spôsob platby prostredníctvom peňazí nebude ani potrebný. Čo to však bezhotovostná platba vlastne je?
platební karta MasterCard
Je jasné, že ide o platbu, ktorá vylučuje hotovosť v podobe peňazí a ide v podstate o prevod finančných prostriedkov z jedného účtu na účet iný. Ako už veľmi dobre z každodenného praktického života vieme, slúžia na to predovšetkým príkazy na úhradu, ktoré zadáva platiteľ, príkazy na inkaso, keď suma je pravidelne z účtu strhávaná, potom sú to šeky a veľký boom zažívajú aj platobné karty, keď už v dnešnej dobe dokážete prostredníctvom nich nakúpiť aj bežné každodenné veci.
platební terminál
Samozrejme, bezhotovostná platba prináša celý rad rôznych výhod, ktoré vyplývajú z jej realizácie. Uvedieme preto niektoré z nich na objasnenie princípu tohto spôsobu platenia za výrobky, tovary a služby:
Ø  Šetrí čas, čo znamená, že nemusíme zakaždým vyberať peniaze z bankomatu, ale prostredníctvom platobných kariet a služieb internetbankingu môžeme uhradiť požadovanú sumu za dodaný tovar a služby.

Ø  Ide o pomerne pohodlný spôsob platenia, keďže mnohé prevody môžeme realizovať z domu alebo priamo na mieste, kde nakupujeme.

Ø  Pri pravidelných platbách nemusíme až tak podrobne sledovať ich vývoj, lebo prostredníctvom príkazu na úhradu alebo príkazu na inkaso sa tieto platby realizujú automaticky.

Ø  Menšie riziko odcudzenia finančných prostriedkov ako je to pri finančnej hotovosti, ktorú máme v podobe peňazí k dispozícii.
elektronický obchod
Ø  Samozrejme, tento spôsob platby je častokrát veľmi výhodný aj pre druhú stranu, či už sú to rôzne inštitúcie, ktorým pravidelne každý mesiac platíme poplatky za bežné výdavky týkajúce sa predovšetkým bývania alebo aj pri nákupe tovarov a služieb, keď firmy dostanú svoje peniaze rýchlejšie a pohodlnejšie.