Známe stránky a hlavný dôvod ich popularity

Tak som sa zamyslel nad tým, ktoré webové stránky sú vlastne najnavštevovanejšie a najpopulárnejšie? Následne prišla myšlienka nad tým, k čomu sú tieto stránky určené a hlavne akou formou sú tvorené. V momente mi prišiel na um zrejme fakt, že sa jedná o webové stránky, ktoré tvoríme my všetci, užívatelia internetu a to svojimi príspevkami.  Asi preto sú nám najsympatickejšie, že v nich úlohu zohrávame i my a nie sú príspevkami, postrehmi či názormi jedného človeka, jednej spoločnosti, ale nás všetkých. V podstate žiadna, výrazne obmedzujúca cenzúra nehrozí. A práve to je na týchto webových stránkach príťažlivé, že v nich nájdeme množstvo rôznorodých príspevkov na rôznorodé témy a každý príspevok má iný zmysel pre humor, zábavu, či politický názor. V tomto smere mám na mysli hlavne Youtube.
barevné fotografie
Čo sa týka takej veľmi praktickej webovej encyklopédie na získanie určitých poznatkov, vedomostí či znalostí, mám na mysli Wikipédiu a opäť fakt, že aj tento web tvoria samotní užívatelia a veľa ľudí rovná sa veľa znalostí. Takže tento web sa tvorí v podstate jednoducho, no pritom obsahuje veľké množstvo informácií skoro na každú tému. No v tomto prípade si myslím, že sú príspevky oproti Youtube  kontrolované trošku prísnejšie. Vieme, že na Youtube nájdeme skutočne hocičo a aj v negatívnom zmysle slova. Na Wikpédii je väčší poriadok, no princíp zostáva ten istý a to, že tvoríme ju veľkou mierou my a naše príspevky.
sociální sítě
Podobné je to so zdeľaním príspevkov na sociálnych sieťach ako Facebook či Twitter. Tento web je však najvhodnejší na komunikáciu s inými užívateľmi a tvoríme ho i my, no tak povediac,osobitnejšie. Každý máme svoj profil a reprezentujeme predovšetkým seba. Neprispievame na web ako taký, ale hlavne na svoj profil a informáciách o sebe. Takže práve tieto weby sú ukážkou toho, že sú populárne z dôvodu pocitu, kedy sme súčasťou tých stránok osobne.