SBS

Mnohé podniky potrebujú okrem svojich zamestnancov využívať i služby, ktoré im zasa poskytuje iná firma či spoločnosť. Tou najžiadanejšou je tá, ktorá ručí za bezpečie prevádzky, poskytuje stráženie objektov, zamestnancov i zákazníkov, je teda potrebná a využívaná v takmer každom podniku či obchodnom centre. Už ste sa zrejme dovtípili, že mám na mysli služby SBS.
Pod týmto skráteným pojmom označujeme Súkromnú bezpečnostnú službu, avšak tá má veľa rôznych poskytovateľov, každý okres či mesto ich má na výber hneď niekoľko. Máme teda možnosť výberu, uprednostniť jednu ponuku pred druhou.

videokamera

Táto služba však okrem zamestnancov a zákazníkov chráni hlavne majetok podniku. Avšak služba je využívaná i na stráženie rôznych areálov, no takisto býva žiadaná i pri určitých spoločenských udalostiach. Každý jeden zamestnanec SBS prejde odborným vyškolením.

Objednávateľ služieb by mal mať na výber, o aký typ stráženia má záujem a to:
•         Neozbrojené stráženie
•         Stráženie so psami
•         Ozbrojené stráženie
Ďalej služba môže ponúknuť i vlastné kamerové systémy a pohybové senzory.
Niektoré poskytujú i určitú usporiadateľskú službu pri spoločenskom podujatí, či 24 hodinovú nonstop ochranu určitého objektu alebo osoby. Je tu dokonca i možnosť okamžitého prevádzkovania zásahových jednotiek.
Čo sa týka majetku, môžeme využiť služby fyzickej ochrany peňažných ústavov, ako aj ozbrojenú prepravu veľkej hotovosti či majetku. Nemusí byť však poskytovaná iba fyzická ochrana, môžeme využiť čisto poradenskej služby a rady pre ochranu majetku, okrem toho i odborné spracovanie určitých zabezpečovacích plánov.

pouta

Vravíme o súkromných službách, takže je ich viac a v podstate si konkurujú, teda niektoré nám poskytujú i takéto špeciálnejšie služby. V tomto smere by som mohol spomenúť ešte prevádzkovanie streľnice k profesionálnym účelom, avšak rovnako tak aj pre verejnosť.