Poznanie z každej strany

Každým dňom sa učíme niečo nové. Niečo vidíme na plagátoch a bilboardoch, niečo sa dozvedáme v práci alebo v škole alebo dostávame nejaké hmatové podnety ako napríklad pri hraní na gitaru alebo pri výrobe nejakého nábytku. Všetko toto je rovnako vzdelanie ako to, čo sa naučíme v škole. Podľa takýchto kritérií by sme mohli vzdelanie resp. funkciu poznania do nasledovných kategórií:
‐          školské 
‐          zmyslové
‐          mentálne
učitel u tabule
Školské vzdelanie každý  z nás určite pozná. Najprv materská škola, kde spoznávame základné veci ako napríklad farby, učíme sa počítať do desať, prvý krát sa stretávame a bavíme s inými ľuďmi a učíme sa aj stolovanie. Potom prídeme na základnú školu, kde sa učíme základné veci najmä písať, čítať a počítať.

Na druhom stupni prichádzajú aj viac odborne zamerané predmety vo všeobecnej rovine. Napríklad dejepis, geografia alebo fyzika. Na strednej škole, pokiaľ sme si nevybrali gymnázium, študuje už na odbornej rovine. Zameriavame sa na konkrétny odbor a poznávame danú problematiku hlbšie a hlbšie. Pokiaľ sme si vybrali gymnázium, stále študujem všeobecne všetky predmety ale už hlbšie ako na základnej škole.

Na vysokej škole väčšinou pokračuje v štúdiu, ktoré sme začali na strednej škole. Dostávame sa ale na "atómovú úroveň" nášho zamerania a vieme toho stále viac a viac. Postupne nás aj pripravuje na prácu v reálnej firme.
 
ü  Všeobecné vzdelanie nám ukazuje ďalšiu stranu ako môžeme chápať svet a tiež nám ponúka nové možnosti
 
Zmyslové vzdelanie, ako už samotný názov napovedá, je nejaká informácia získaná prostredníctvom našich zmyslov, najmä hmatom. Môže to byť napríklad hra na gitaru, kde si postupne zapamätávame jednotlivé akordy a následne ich vieme zahrať aj z pamäti. Na toto nám slúži svalová pamäť. Keď často opakujeme jeden pohyb, následne ho vieme vykonávať bez toho, aby sme vynaložili nejakú väčšiu námahu.
 
ü  Hra na gitaru posilňuje našu svalovú pamäť
 barevné písmena
Mentálnym vzdelaním mám namysli veci ako sú empatia, pomoc a odhodlanosť. Teda veci, ktoré súvisia so sociálnym životom a veci, ktoré nás robia silnejšími po duchovnej a psychickej stránke. Pokiaľ prežívame nejakú ťažkú životnú situáciu, psychicky nám dodáva veľmi veľkú silu, pokiaľ sme schopní ju nejakým spôsobom riešiť alebo aspoň udržať aby sa nezhoršila.

Také poznatky sú tie najlepšie, ktoré môžeme počas života získať. Veď nie nadarmo sa hovorí, že život je najlepším učiteľom na kto si počas života nevytvorí nejakých nepriateľov, akoby nežil.