Nedokonalosť a hrdina


Operačný systém označený za malvér
Tak toto je sila. Každý antivírus, ktorý je určený na  bezpečné prezeranie webu, musí jasne dodržiavať základné pravidlo. Nezasahovať do systémovej položky a jej súborov. Softvér s názvom Webroot však toto pravidlo porušil a svojich uživateľov ukážkovo “ uchránil “ pred možnou hrozbou. Systémový súbor Windowsu W32 označil za trojského koňa a zablokoval ho.

www

Jeden z najhlavnejších súborov, ktoré sú pre fungovanie operačného systému nevyhnutné. Viete si predstaviť, čo následovalo. Použivateľom začal padať systém, zobrazovali sa im hlásenia o chybách v OS a ďalšie podobné nepríjemnosti. Následne vyšla nová verzia tohto “ skvelého “ antivírusu i s návodom, ako problém vyriešiť. Niektorí ľudia mu ešte dali šancu a nakoniec sa im zobrazilo upozernenie:

Zachytená hrozba- Trojský kôň- W32. Trojan. Gen.
No teraz opíšem opačný prípad.

heslo

Jeden človek- lepší než 100 antivírusov

Možno ste sa už dopočuli o novej hrozbe s názvom WannaCryptor, či WCry, Wannacrypt, alebo WannaCry. Pred touto hrozbou nás dočasne zachránil jeden človek, výskúmník, ktorý má prezívku MalwareTech. Tento mnohými pomenovaný- hrdina si zaregistroval doménu, ktorú našiel v zdrojovom kóde tohto útočiaceho ransovéru. Pokiaľ bol ten zdrojový kód nezaregistrovaný, mohol slobodne šíriť hrozbu po sieti a napadnúť každý počítač. Takže tým, že tento kód domény zaregirstroval, zabránil tak ďalšiemu šíreniu. Registrácia prebehla jednoducho a hrdinu vyšla len 10 libier. Za 10 libier zachránil nás ostatných, ktorí by sme chytením tohto vírusu ohrozili a zrejme pokazili svoje počítače.

data

No boj nekončí, eštelen začína. Dotyčný pán, ktorému sme vďační nás uchránil iba pred jednou z verzií. Hrozí, že WannaCryptor sa upgraduje, vyvoria sa nové verzie a hrozba napadnutia pokračuje ďalej. A zvíťaziť bude problém, no nebude to nemožné.