Dôvod pre kúpu obchodnej spoločnosti

Na to, aby podnikateľ mohol rozbehnúť svoj biznis, teda predávať niečo verejnosti, musí to robiť s podnikateľským subjektom, ktorý je oprávnený obchodovať, to jest tvoriť a plniť si obchodné záväzky a následne poskytovať svoje služby či produkty spoločnosti. Teda musí to vykonávať pod nejakou založenou firmou či obchodnou spoločnosťou, ktorá prešla zápisom do Obchodné registra SR.

A toto je ten dôvod, prečo rozbehnúť biznis nie je až také jednoduché a prečo si to pýta svoj čas a samozrejme nutnosť vybaviť množstvo úradných a byrokratických záležitostí. Z veľkej časti kvôli nutnosti založiť firmu, to jest vytvoriť ju jej zápisom do OR SR. V prípade spoločností s ručením obmedzeným (najčastejšej podnikateľskej formy) je potrebné vznik doložiť zakladateľskou listinou či spoločenskou zmluvou, je potrebné preukázať sa nejakým firemným sídlom, mať živnostenské opatrenia a k založeniu takejto obchodnej spoločnosti je potrebné splatiť základné imanie.

Lego postavička

  • Teda nevýhoda pri zakladaní firmy je zrejmá- zaberie to veľa času a behania po úradoch. A pritom to ani nebude zadarmo, ako odznelo- aby eseročka mohla vykonávať obchodnú činnosť, musí mať splatené základné imanie.

A to sme ešte nespomenuli ďalší dôležitý faktor, do budúcnosti je totiž výhodou, ak je firma takisto zaregistrovaná na daňovom úrade ako platca DPH.

Biznismen, karikatúra

Hoci firmy sa naďalej zakladajú. Ak podnikateľ ovláda administratívne postupy, prípadne si na to objedná odborníkov a jeho podnikateľský plán nie je časovo obmedzený, môže sa do toho samozrejme pustiť.

Skúsení podnikatelia už vedia, koľko času, námahy, ale aj vstupného vkladu to asi zaberie. A keď títo pred sebou vidia novú príležitosť, neváhajú a v mnohých prípadoch si radšej vyhľadajú predaj sro platca dph cena.

  • Rozhodnú sa kúpiť si založenú obchodnú spoločnosť, ktorá je úspešne zapísaná v Obchodnom registri a tiež zaregistrovaná na daňovom úrade. Ušetria si tým dosť času.