Vylúčenie formálnych chýb

Vylúčenie formálnych chýb

/ 3.12.2017

.

Aby ste sa vyhli prieťahom v konaní, je vhodné si na vypracovanie podkladov k prihláške o vynálezu prejsť odporúčaní štandardov Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) označených ako Standard ST.22, týkajúce sa úpravy prihlášok s cieľom uľahčiť ich spracovanie prostredníctvom optického rozpoznávania znakov . Presný manuál k úprave prihlášky je k dispozícii na stránke úradu. Vaša žiadosť o pridelenie vynálezu bude po podaní zapísaná do registra prihlášok a úrad ju predbežne preskúma, aby ju prípadne v krátkom čase vylúčil z konania, či formálnych chýb, ktoré obsahuje žiadosť o patenty a o ktorých vás bude úrad informovať so žiadosťou o ich odstránenie.

Dostatok času pre ochranu

Ak ste prihláške venovali dostatok času a vaše patenty nevykazujú charakter zjavné nevynalézavosti, UPV ju po 18 mesiacoch od vzniku prednostného práva zverejní vo svojom Vestníku a ktokoľvek môže následne predmet vašej prihlášky pripomienkovať. K úplnému prieskumu dôjde vtedy, ak vy resp. iná osoba do 36 mesiacov od dátumu podania prihlášky podá žiadosť o úplné prehodnotenie a uhradí správny poplatok. Ak úplný prieskum preukáže, že vynález zodpovedá príslušným zákonným požiadavkám, bude vynálezu udelená ochrana. 

.
Vylúčenie formálnych chýb
5 (100%)1
.

@ 2017 esol wordprss theme