Produkty a výrobky

Produkty a výrobky

/ 20.3.2020

Produkt môže byť výrobok, plodina, výtvor, či už umelecký, vedecký alebo umelecký, výsledok pôsobenia alebo činnosti. Pri odbornom výklade je produkt látka vzniknutá biologickým, chemický a podobným pochodom. Poznáme aj živočíšne produkty, takzvané zvieracie produkty. Sú to všetky produkty, ktoré sú získané z tela živočícha. Ide najmä o produkty, ktoré zviera vyprodukovalo, ako napríklad mlieko, vajcia a med. Do tejto kategórie sa zaraďujú aj produkty, ktoré sú získané u zvierat po usmrtení, to je napríklad mäso zo zvierat.spracovávanie výrobku
Na druhej strane výrobok je vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo inak získaná, bez ohľadu na stupeň spracovania a je určená na predaj. Tovar uspokojuje potrebu spotrebiteľa. Je predmetom kúpy a predaja.
Výrobky sa delia na finálne výrobky, polovýrobky, nepodarky a nové výrobky. Finálny výrobok už podľa svojho názvu poukazuje na dokončený, čiže sa už ďalej nespracúva a prešiel už všetkými fázami jeho výroby a je schopný uspokojovať konečnú potrebu, napríklad práčka, chladnička, topánky a nohavice. Polovýrobok je druh, ktorý je už hotový, ale ešte putuje do iného podniku, kde ho ďalej spracúvajú a používajú. Na druhej stránke tu máme nepodarok, čo už z názvu vyplýva, že výrobok nezodpovedá stanoveným požiadavkám, či nemá požadovaný objem, farbu, rozmer a podobne. Nový výrobok uspokojuje nové potreby, ktoré dosiaľ vyrábané výrobky neuspokojovali a uspokojuje ich na vyššej úrovni.
Ďalší pojem, ktorý si zodpovieme je tovar. Tovar je výrobok, ktorý sa na trhu stáva predmetom kúpy a predaja.hotové výrobky
Dôležitým faktorom pri výrobku nie je samotný výrobok, ale jeho funkcie. Funkcie sú dôležité a hovoria o schopnosti výrobku uspokojovať konkrétne potreby. Takéto schopnosti má len úplný výrobok.
V dnešnom svete musí mať každý výrobok svoju právnu ochranu. Tou právnou ochranou je značka výrobku. Tá dotvára výrobok. Nazýva sa aj ochranná známka. Slúži na rozpoznanie daných výrobkov od iných napodobenín.

@ 2017 esol wordprss theme